LIST OF Ph.D. Supervisors and Scholars

Sl.No

Dept.

Year

Name of Scholar

Supervisor(s)

1

Physics

2017

Rupa Basu

Dr. Shibaji Banerjee

2

Physics

2018

Samarjit Chakraborty

Dr. Sarbari Guha

3

Physics

2018

Sucheta Dutta

Dr. Sarbari Guha

4

Physics

2018

Anamika Roy

Dr. Tapati Dutta

5

Physics

2018

Samiul Haque

Dr. Tapati Dutta

6

Physics

2018

Ruhul Amin Ibne Haque

Dr. Tapati Dutta

7

Physics

2019

Uttaran Ghosh

Dr. Sarbari Guha

8

Physics

2019

Sourav Chowdhury

Dr. Suparna Roychowdhury

9

Physics

2021

Yeasin ali

Dr. Suparna Roychowdhury

10

Physics

2022

Rajesh Chell

Dr. Sarbari Guha

11

Physics

2022

Shamima Khan

Dr. Sarbari Guha

12

Physics

2022

Simon Murmu

Dr. Sarbari Guha

13

BMBT

2017

Indrila Saha

Dr. Jhimli Dasgupta

14

BMBT

2017

Shrestha Chakraborty

Dr. Jhimli Dasgupta

15

BMBT

2017

Peeali Mukherjee

Dr. Jhimli Dasgupta

16

BMBT

2018

Ankur Singh

Dr. Aryadeep Roy Choudhury

17

BMBT

2019

Anirban Roy

Dr. Aniruddha Banerji

18

BMBT

2019

Preeti Khan

Dr. Ronita Nag Chaudhuri

19

BMBT

2019

Aparajita Chakraborty

Dr. Sudipa Saha

20

BMBT

2020

Sushmita Nandy

Dr. Sudipa Saha

21

BMBT

2020

Indira Chakraborty

Dr. Anirudhha  Banerjee

22

BMBT

2020

Drishti Mandal

Dr. Ronita Nag Chaudhuri

23

BMBT

2020

Saptarshi Datta

Dr. Ronita Nag Chaudhuri

24

BMBT

2021

Sarmishta Mukhopadhyay

Dr. Sayak Ganguli

25

BMBT

2021

Ruchira Das

Dr. Jhimli Dasgupta

26

BMBT

2022

Sicon Mitra

Dr. Ronita Nag Chaudhuri

27

BMBT

2022

Swarnavo Chakraborty

Dr. Ronita Nag Chaudhuri

28

BMBT

2022

Priyabrata Singha

Dr. Ronita Nag Chaudhuri

29

BMBT

2023

Wrick Chakraborty

Dr. Sayak Ganguli

30

BMBT

2023

Arnab Pal

Dr. Jhimli Dasgupta

31

MCB

2016

Dipankar Roy

Dr. Arup Kumar Mitra

32

MCB

2016

Biswajit Biswas

Dr. Mahasweta Mitra Ghosh

33

MCB

2016

Senjuti Banerjee

Dr. Kasturi Sarkar

34

MCB

2016

Debjani Dutta

Dr. Arup Kumar Mitra

35

MCB

2018

Santa Ghosal

Dr. Sudeshna Shyam Chowdhury 

36

MCB

2018

Subhajit Saha

Dr. Anindita Banerjee

37

MCB

2018

Banibrata Roy

Dr. Mahashweta Mitra Ghosh

38

MCB

2018

Bikram Dhara

Dr. Arup Kumar Mitra

39

MCB

2019

Debapriya  Maitra

Dr. Sudeshna Shyam Chowdhury 

40

MCB

2019

Chandana  Paul

Dr  Madhumita   Maitra, Dr. Nirmalendu Das

41

MCB

2019

Sejuti Ray

Dr. Jaydip Ghosh

42

MCB

2018

Meesha Singh

Dr. Mahasweta Mitra Ghosh

43

MCB

2020

Sanjana Ghosh

Dr. Sudeshna Shyam Choudhury, Dr. Ayan Chandra and Dr. Arup Kumar Mitra

44

MCB

2020

Aratrika Samajdar

Dr. Anindita Banerjee

45

MCB

2021

Bedaprana roy

Dr. Jaydip Ghosh & Dr. Arup Kumar Mitra

46

MCB

2021

Nirza Moktan

Dr. Anindita Banerjee

47

MCB

2021

Rupsha Karmakar

Dr. Mahasweta Mitra Ghosh & Dr. Sayak ganguli

48

MCB

2021

Subhrajit Banerjee

Dr. Kasturi Sarkar

49

MCB

2021

Bidisha Chatterjee

Dr. Arup Kumar Mitra

50

MCB

2021

Souradip Basu

Dr. Mahasweta Mitra Ghosh & Dr. Sayak ganguli

51

MCB

2021

Priyanka Mukherjee

Dr. Sudeshna Shyam Chowdhury & Dr. Rina Ghosh

52

MCB

2022

Arindam Dasgupta

Dr. Jaydip Ghosh & Dr. Amit Chattopadhyay

53

MCB

2022

Tanusree Sengupta

Dr. Arup Kumar Mitra

54

MCB

2023

Kuhu Panchadhyai

Dr. Sudeshna Shyam Chowdhury

55

MCB

2023

Reshmi Paul

Dr. Sudeshna Shyam Chowdhury

56

MCB

2023

Rounak Das

Dr. Jaydip Ghosh

57

MCB

2023

Smritikana Paul

Dr. Arup Kumar Mitra

58

MCB

2023

Arijit Chaudhuri

Dr. Mahasweta Mitra Ghosh

59

Commerce

2016

Zeba Farheen

Dr. Sanjib Kumar Basu

60

Commerce

2017

Uzma Khan

Dr. Sreemoyee Guha Roy

61

Commerce

2017

Priyadarshini Rasquinha

Dr. Sumona Ghosh

62

Commerce

2017

Dipanjan Basu

Dr. Soheli Ghose

63

Commerce

2017

Sunita Saha Ghatak

Dr. Sumanta  Dutta

64

Commerce

2017

Sonali Saha

Dr. Samrat Roy

65

Commerce

2017

Sreemoyee Datta

Dr. Sanjib Kumar Basu

66

Commerce

2017

Santa Ghosal

Dr. Shivaji Banerjee & Dr. Mohua Banerjee

67

Commerce

2018

Kushal Dey

Dr. Soheli Ghose

68

Commerce

2019

Ruby Mary Notts

Dr. Amitava Roy

69

Commerce

2019

Rajashik Sen

Dr. Sreemoyee Guha Roy

70

Commerce

2019

Subhankar Parbat

Dr. Sreemoyee Guha Roy

71

Commerce

2019

Arpita Dey

Dr. Samrat Roy

72

Commerce

2019

Sirsha Biswas

Dr. Sanjib Kumar Basu

73

Commerce

2019

Mahananda Sen Gupta

Dr. Samrat Roy

74

Commerce

2019

Risav Adhikari

Dr. Samrat Roy and Dr Saswati Chaudhuri

75

Commerce

2019

Moitrayee Basu

Dr. Atish Prosad Mondal

76

Commerce

2019

Aparajita Hembrom

Dr. Supriyo Patra

77

Commerce

2021

Pritha Das

Dr. Amitava Roy

78

Commerce

2021

Tripshita Saha

Dr. Shivaji  Banerjee & Dr. Mohua  Banerjee

79

Commerce

2021

Payal Sharma

Dr. Madhu Agnihotri

80

Commerce

2021

Divyani Dutta

Dr. Amitava Roy

81

Commerce

2021

Rebecca Gasper

Dr. Sumanta  Dutta

82

Commerce

2021

Pallobi Chattopadhyay

Dr. Soheli Ghose

83

Commerce

2021

Akash Balmiki

Dr. Soheli Ghose

84

Commerce

2021

Samuel Snearth Mitra

Dr. Supriyo Patra

85

Commerce

2023

Suchitra Kumari

Not Allotted

86

Commerce

2023

Sudipto Mondal

Dr. Amitava Roy & Dr. Sumona Ghosh

87

Commerce

2023

Rushali Pradhan

Dr. Sumona Ghosh & Dr. Amitava Roy 

88

Commerce

2023

Alolika Podder

Dr. Sumanta  Dutta

89

Commerce

2023

Rupasree Basu Mallik

Dr. Sanjib Kumar Basu

90

Commerce

2023

Sayoni Biswas

Dr. Shivaji Banerjee

91

Comp. Sc.

2021

Debabrata Datta

Dr. Anal Acharya

92

Comp. Sc.

2022

Sangita Bose 

Dr. Romit Beed

93

Comp. Sc.

2022

Nivedita Saha

Dr. Romit Beed

94

Comp. Sc.

2022

Moumita Banerjee

Dr. Romit Beed

95

Comp. Sc.

2023

Rupali Sarkar

Dr. Romit Beed

96

Comp. Sc.

2023

Avishek Barman

Dr. Anal Acharya

97

Comp. Sc.

2023

Tanushree Parmar

Dr. Romit Beed

98

Bengali

2022

Anup Gayen

Dr. Debashis Bhattacharya

99

Bengali

2022

Saswati Biswas

Dr. Shruti Goswami

100

Bengali

2022

Sayani Hazra

Dr. Shruti Goswami

101

Bengali

2022

Utsav Chowdhury

Dr. Debashis Bhattacharya

102

Bengali

2022

Supratim Biswas

Dr. Shruti Goswami

103

Bengali

2022

Rahul Mondal

Dr. Madhumita Acharya

104

Bengali

2022

Rimpa Dutta

Dr. Bodhisatwa Gupta

105

Bengali

2022

Shrabani Rudra

 

106

Bengali

2022

Pritha Dey

Dr. Madhumita Acharya

107

Bengali

2022

Sudarshan Das

Dr. Bodhisatwa Gupta

108

Bengali

2022

Serif Hossain Purkait

Dr. Madhumita Acharya

109

Bengali

2022

Saikat Sarkar

Dr. Shruti Goswami & Dr. Bodhisatwa Gupta

110

Bengali

2022

Debasish Pal

Dr. Debashis Bhattacharya

111

Bengali

2023

Souvik Chatterjee

Dr. Saswati Roy

112

Bengali

2023

Surendra Nath Dey

Dr. Debashis Bhattacharya

113

Bengali

2023

Latika Mondal

Dr. Debashis Bhattacharya

114

English

2022

Aparajita Hembrom

Dr. Argha Banerjee

115

English

2022

Arjun Sengupta

Dr. Argha Banerjee

116

English

2022

Ashmita Biswas

Dr. Argha Banerjee

117

English

2022

Monalisa Jha

Dr. Chandrani Biswas

118

English

2022

Pritha Chakraborty

Dr. Chandrani Biswas

119

English

2022

Manuella De Rosario

Dr. Chandrani Biswas

120

English

2022

Mario Durlav Ghosh

Dr. Chandrani Biswas

121

English

2022

Ritashree Pal

Dr. Chandrani Biswas

122

English

2022

Roshan Tirkey

Dr. Argha Banerjee

123

Pol.Science

2023

Aishi Sen

Dr. Panchali Sen

124

Pol.Science

2023

Monidipa Chowdhury

Dr. Panchali Sen

125

Pol.Science

2023

Tista Saha

Dr. Indranil Bose

126

Pol.Science

2023

Suchandra Dey

Dr. Jhumpa Mukherjee

127

Pol.Science

2023

Kaushiki Bagchi

Dr. Jhumpa Mukherjee & Dr. Indranil Bose

×